contributie

contributie

Na het invullen van  ons inschrijfformulier gaat u akkoord met het automatisch incasseren van onze contributie.  Onze contributie wordt in drie termijnen afgeschreven, zodat er tussentijds ruimte is om uit te schrijven. De periodes waarvoor we incasseren zijn januari-april, mei-augustus en september-december. De contributie wordt afgeschreven rond 1 februari, 1 mei en 1 oktober.

Daarnaast betalen onze leden eenmaal per jaar de bondscontributie. Dit is een door de turnbond vastgesteld bedrag dat normaliter gelijk met de eerste betalingstermijn in februari wordt afgeschreven. Word je later in het jaar pas lid, dan betaal je naar rato bij je eerste betaling. Door lid te zijn van de KNGU turnbond kunnen wij deelnemen aan wedstrijden en activiteiten die georganiseerd worden binnen onze regio.  Met een lidmaatschap bij de bond zijn wij automatisch verzekerd voor calamiteiten en ongevallen binnen de vereniging.  Eveneens zorgt de turnbond ervoor dat de belangen van kleine turnverenigingen binnen Nederland behartigd en gewaarborgd worden.

De inschrijfkosten worden eenmalig geïncasseerd met het eerste betalingstermijn na het inschrijven.

ContributieGV.BrinioKNGUInschrijfgeld
Peutergym€ 45,- per 4 maanden€ 23,20€ 12,50
Kleutergym€ 45,- per 4 maanden€ 23,20€ 12,50
Jeugdleden tot 16 jaar€ 135,- per jaar€ 23,20€ 12,50
Senioren vanaf 16 jaar€ 165,- per jaar€ 28,60€ 12,50
Senioren Steps/Bodyshape€ 165,- per jaar€ 28,60€ 12,50
Selectie training 2,5 uur€ 225,- per jaar€ 23,20€ 12,50
Selectie training + 1 regulier uur (totaal 3,5 uur)€ 345,- per jaar€ 23,20€ 12,50

Voor  vragen over de contributie kunt u terecht bij onze penningmeester brinio.penningmeester@gmail.com