uitschrijven

uitschrijven

Opzeggen kan op drie momenten in het jaar. 1 januari, 1 mei en 1 september. De opzegging dient uiterlijk 1 maand voor de gewenste uitschrijfdatum binnen te zijn bij de ledenadministratie.  Dit kunt u doen door het uitschrijfformulier in te vullen en af te geven bij de trainer of te scannen en digitaal verzenden naar brinio.penningmeester@gmail.com. Indien het formulier niet tijdig bij ons is binnengekomen, zal de uitschrijving één termijn later plaatsvinden. Van en uitschrijving krijgt u altijd een bevestiging via de mail.

N.B. De bondscontributie is een eenmalige afschrijving voor het hele jaar en wordt bij tussentijdse opzegging niet teruggestort.

 

Voor vragen over in- en of uitschrijven kunt u terecht bij ons secretariaat via brinio.penningmeester@gmail.com