uitschrijven

uitschrijven

Opzeggen kan op drie momenten in het jaar. 1 januari, 1 mei en 1 september. De opzegging dient uiterlijk 1 maand voor de gewenste uitschrijfdatum binnen te zijn bij de ledenadministratie.  Dit kunt u doen door een mail te sturen naar brinio.penningmeester@gmail.com. Wilt u hierbij de volledige naam, gewenste uitschrijfdatum en de reden van opzegging vermelden?

De uitschrijving is pas definitief na bevestiging via de mail van onze ledenadministratie. Indien de afmelding niet tijdig bij ons is binnengekomen, zal de uitschrijving één termijn later plaatsvinden.

N.B. De bondscontributie is een eenmalige afschrijving voor het hele jaar en wordt bij tussentijdse opzegging niet teruggestort.

Voor vragen over in- en of uitschrijven kunt u terecht bij ons secretariaat via brinio.penningmeester@gmail.com