contributie

contributie

Na het invullen van  ons inschrijfformulier gaat u akkoord met het automatisch incasseren van onze contributie.  Onze contributie wordt in vier termijnen afgeschreven, zodat er tussentijds ruimte is om uit te schrijven.

Daarnaast betalen onze leden bondscontributie. Dit is een door de turnbond vastgesteld bedrag dat vanaf 2022 naar rato samen met de contributie wordt afgeschreven. Door lid te zijn van de KNGU turnbond kunnen wij deelnemen aan wedstrijden en activiteiten die georganiseerd worden binnen onze regio en helpen zij ons met bijvoorbeeld met nieuwe regelgevingen.  Met een lidmaatschap bij de bond zijn wij automatisch verzekerd voor calamiteiten en ongevallen binnen de vereniging.  Eveneens zorgt de turnbond ervoor dat de belangen van kleine turnverenigingen binnen Nederland behartigd en gewaarborgd worden.

De inschrijfkosten worden eenmalig geïncasseerd met het eerste betalingstermijn na het inschrijven.

 

Contributie GV.Brinio KNGU
1x per jaar
Inschrijfgeld
Peutergym € 47,50 per 4 maanden € 25,80 € 12,50
Kleutergym € 47,50 per 4 maanden € 25,80 € 12,50
Jeugdleden tot 16 jaar € 142,50 per jaar € 25,80 € 12,50
Senioren vanaf 16 jaar € 173,25 per jaar € 31,80 € 12,50
Senioren Steps/Bodyshape € 173,25 per jaar € 31,80 € 12,50
Senioren Volleyball € 173,25 per jaar € 31,80 € 12,50

Voor  vragen over de contributie kunt u terecht bij onze penningmeester brinio.penningmeester@gmail.com