Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Privacyverklaring
Gymvereniging Brinio Monnickendam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen ons aan de wet houden en in de praktijk houdt dit het volgende in:
• Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft. Denk aan het gebruik van gebruikersnaam en
wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt;
• Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u hier op wijzen en deze respecteren;
• Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens van het inschrijfformulier worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Inschrijven van leden;
• Inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Uni (KNGU);
• Versturen van mails, uitnodigingen en informatie in de vorm van nieuwsbrieven;
• Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en);
• Inschrijven van leden ten behoeve van wedstrijden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voor -en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
• E-mailadres;
• (Bank)rekeningnummer.

Verstrekking aan derden
Wij maken gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internet omgeving;
• Het verzorgen/verwerken van verkochte loodjes Grote Clubactie.
Wij geven nooit uw persoonsgegevens door aan partijen waarmee wij geen overeenkomst hebben afgesloten. Alleen aan derden als dit wettelijk verplicht is zoals politie. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Nieuwsbrief
Gymvereniging Brinio stuurt regelmatig een nieuwsbrief met daarin de bestuurlijke mededelingen, wedstrijdverslagen, activiteiten en andere belangrijke nieuwtjes.

Verwerking van beeldmateriaal
Gymvereniging Brinio Monnickendam gebruikt of deelt alleen beeldmateriaal dat verkregen is tijdens activiteiten van de vereniging. Dit kan zijn bij KNGU georganiseerde wedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden, onderlinge wedstrijd maar ook activiteiten die georganiseerd worden door de jeugdcommissie.
Beeldmateriaal kan bestaan uit foto’s of video’s. Ze kunnen gebruikt worden voor onze website, Instagram, Facebook, onze nieuwsbrief maar ook bij een stukje in de krant. Voor het gebruik van beeldmateriaal hebben wij ook toestemming nodig.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dssleerdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Gymvereniging Brinio Monnickendam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.